Budżet

2017 Rok -  2.272.190,00 zł

2016 Rok - 2.324.380,00 zł

W/w kwota przeznaczona jest na :

 • wynagrodzenia osobowe pracowników,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy,
 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup żywności,
 • zakup energii,
 • zakup usług remontowych,
 • zakup usług zdrowotnych,
 • zakup usług pozostałych,
 • opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
 • rożne opłaty i składki,
 • odpisy na ZFŚS,
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne
Podmiot udostępniający informację:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Danuta Malik
data: 29-08-2017
wytworzył: Danuta Malik
data: 29-08-2017
data: 29-08-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 741