Status prawny

Dom Dziecka jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. Nadzór nad działalnością Domu Dziecka sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), statutu Domu Dziecka.
 • pozwolenie na prowadzenie Domu Dziecka PS.II.90190/10-64-10 z dnia 22.07.2010 r.
 • Akt założycielski z dnia 08.05.1989 r.
 • Uchwała nr XXVIII/520/12
Podmiot udostępniający informację:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Danuta Malik
data: 05-04-2015
wytworzył: Danuta Malik
data: 05-04-2015
data: 05-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1433