Dyrekcja

Dyrektor: Danuta Malik

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo - wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie regulaminów, zarządzeń, instrukcji,
 3. opracowywanie i czuwanie nad realizacją rocznego Planu pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki,
 4. kierowanie całością spraw administracyjno - gospodarczych i finansowych placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Domu Dziecka,
 6. kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do dzieci i zagwarantowanie im możliwości respektowania ich praw osobistych,
 7. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 8. nadzorowanie i realizowanie decyzji Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka funkcjonującego w placówce,
 9. nadzór nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki w Domu Dziecka.
Podmiot udostępniający informację:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Danuta Malik
data: 05-04-2015
wytworzył: Danuta Malik
data: 05-04-2015
data: 05-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1961