Struktura własnościowa, majątek

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną miasta Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Dom Dziecka znajduje się na działce nr 464 w obrębie nr 14, właścicielem nieruchomości jest Miasto Piotrków Trybunalski na prawach powiatu.

Nieruchomość została oddana do użytkowania w ramach trwałego zarządu zgodnie z decyzją nr IMN.I.72240-1/36/07/08 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29.02.2008r.

Budynek Domu Dziecka 982m2 powierzchnia użytkowa / 4135 m3 kubatura

  • Wartość majątku wg stanu na dzień 01.01.2017
  • Środki trwałe -1.813.062,28
  • Pozostałe środki - 204.191,45
Podmiot udostępniający informację:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Danuta Malik
data: 30-08-2017
wytworzył: Danuta Malik
data: 30-08-2017
data: 30-08-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1106