Przedmiot działalności i kompetencje

Dom Dziecka, jako placówka zapewnia dzieciom:

 1. całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 2. realizację przygotowanych we współpracy z asystentami rodziny planów pomocy dziecku,
 3. możliwość kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 4. podejmowanie działań w celu ich powrotu do rodziny,
 5. dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych,
 6. działania terapeutyczne,
 7. korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Podmiot udostępniający informację:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Danuta Malik
data: 05-04-2015
wytworzył: Danuta Malik
data: 05-04-2015
data: 05-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1314